معاونین سابق فرهنگی واجتماعی


 

ردیف نام و نام خانوادگی شروع پایان
1 دکتر محمد علی دهقان 1370 1379
2 دکتر مهدی مصباح 1379 1381
3 دکتر محمد ابراهیمی 1381 1384
4 دکتر حمزه ایزدی 1384 1387
5 دکتر سهیلا فغفوری 1387 1389
6 دکتر سید مهدی بیضایی 1389 1390
7 دکتر مصطفی هادوی نژاد 1390 1393
8
دکتر مجید فصیحی هرندی    1393 1397
9 دکتر حسین کامیاب 1397 1401
 

10دکتر محمد مهدی حسنی متین

 

 

 

 


ردیف نام ونام خانوادگی شروع پایان
1 محمد علی دهقان 70 79
2 مهدی مصباح 79 81
3 محمد ابراهیمی 81 84
4 حمزه ایزدی 84 87
5 سهیلا فغفوری 87 89
6 سید مهدی بیضایی 89 90
7 مصطفی هادوی نژاد 90 93
8 مجید فصیحی هرندی 93 97
9 حسین کامیاب 97 1401
10 محمد مهدی حسنی متین 1401 هم اکنون


 
آخرین به روزرسانی صفحه : 20 خرداد 1402 - 09:38