اطلاعيه مهم اداره تغذيه در خصوص رستوران مکمل (رايگان)

اطلاعيه مهم اداره تغذيه در خصوص رستوران مکمل (رايگان)

 

نظر به پايان يافتن دوره آزمايشي رستوران مکمل در طرح ارائه ناهار رايگان به اطلاع مي‌رساند، توزيع ناهار رايگان از تاريخ شنبه مورخ 1398/09/09 تا 1398/10/01 (سه هفته) متوقف بوده و پس از بررسي و انجام بروزرساني هاي لازم در نرم افزار رستوران مکمل و با اطلاع رساني قبلي ادامه خواهد يافت. لذا از عزيزان تقاضا مي‌گردد جهت رزرو غذا در رستوران دانشجويي اقدام فرمايند.

لازم به توضيح است که شام رستوران مکمل (رايگان) و ارائه يارانه (رستوران آزاد) کماکان انجام خواهد شد. و اين طرح صرفاً مربوط به ناهار رايگان مي‌باشد.

   
فرستنده : امور دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 1182 بار
تاریخ ارسال : 10 دي سال 1398