ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
سرپرستان خوابگاه پسرانه
 
نام و نام خانوادگي خوابگاه شماره مستقيم
رضا عبداللهي عرفان  034-31312064
علي خدادپور عرفان   034-31312064
ايرج حسن شاهي عدالت  034-4224659
روح الله اسماعيلي عدالت   034-4224695
جواد ابراهيم پور عدالت    034-4224695

 

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۸/۲۲
 
 
 
 


 

مهمترین پیوندها