ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
وظايف و اختيارات شوراي انضباطي دانشجويان
 

بر اساس ماده 4 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي ،شوراي انضباطي صالح به رسيدگي به کليه گزارش هاي رسيده در مورد دانشجويان از سوي هر يک از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه بوده و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حکم صادر مي نمايد.
بنا براين چنانچه تخلفي در زمان دانشجويي صورت گيرد.
1-
-داخل دانشگاه
-خارج دانشگاه
2- به هر نحو به شوراي انضباطي اطلاع داده شود.
-گزارش حقوقي
-شکايت شاکي خصوصي
3- از طرف دانشجويي ظلمي در حق دانشجوي ديگري صورت گيرد.
4- از طرف محاکم قضايي دانشجو محکوم شود.
در اين صورت شوراي انضباطي صالح به رسيدگي مي باشد.
شوراهاي رسيدگي کننده انضباطي:
-شوراي بدوي انضباطي در دانشگاه
-شوراي تجديد نظرانضباطي در دانشگاه
-شوراي مرکزي انضباطي در سازمان امور دانشجويان(وزارت علوم،تحقيقات و فناوري)
نحوه رسيدگي به تخلفات انضباطي:
-وصول گزارش يا شکايت از اشخاص حقيقي يا حقوقي
-تکميل تحقيقات از منبع گزارش يا شکايت و ساير مراجع مرتبط
-احضار دانشجو در وقت مقرر با احضاريه مکتوب(حداکثر 2 مرتبه)
-در صورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن فايل آموزشي
-حضور در دبيرخانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاعي و مکتوب
-طرح موضوع در شوراي بدوي انضباطي
-صدور حکم  بدوي(در صورت محکوميت)
-ابلاغ حکم بدوي(فرصت 10 روزه اعتراض به حکم بدوي به صورت مکتوب)
-طرح درخواست تجديد نظر دانشجو در شوراي تجديد نظر انضباطي
-صدور حکم قطعي و اجراي حکم
مصاديق تخلفات:
الف)تخلفات عمومي:
در ماده 3 شيوه نامه اجرائي مصاديقي از جرائم عمومي همچون تهديد و توهين و ضرب و جرح و جعل و ...ذکر گرديده است،به عنوان مثال چنانچه دانشجويي به يکي از دانشجويان ديگر يا اساتيد خود توهين نمايد،پس از طي مراحل رسيدگي ، شوراي انضباطي مي تواند دانشجو را بر اساس نوع و کيفيت تخلف،از تذکر کتبي بدون درج در پرونده تا بند 12 تنبيهات (منع موقت تحصيل به مدت دو نيمسال) محکوم نمايد.
ب)تخلفات آموزشي و اداري:
از مصاديق تصريح شده در شيوه نامه اجرائي،تقلب در امتحان يا تکليف مربوطه مي باشد.دانشجويان بايد توجه داشته باشند همراه داشتن اطلاعات،تجهيزات و يا امکانات به صورتي که مجاز نباشد تقلب محسوب شده و مي تواند تبعات نا خوشايندي به همراه داشته باشد از جمله درج نمره 0.25 در ريز نمرات که به هيچ وجه قابل حذف از کارنامه نمي باشد.
از مصاديق ديگر فرستادن يا شرکت کردن به جاي يگديگر در جلسه امتحان است که تنبيهات شديدي را به دنبال خواهد داشت.
همچنين در زمينه مسائل اداري نيز دانشجويان موظفند کليه قوانين و مقررات دانشگاه و خوابگاه را در طول زمان تحصيل مراعات نمايند،از جمله ورود و خروج به دانشگاه که مي بايست با همراه داشتن کارت دانشجويي صورت پذيرد. شرکت در نشست ها و تجمع هاي دانشجويي فاقد مجوز که مصداق اخلال نظم عمومي دانشگاه است ممنوع مي باشد و دانشجوان شرکت کننده به عنوان متخلف شناخته شده و به شوراي انضباطي معرفي خواهند شد.دانشجوان در خصوص مجوز دار بودن يا نبودن تجمع ها مي توانند از اداره انتظامات دانشگاه و يا معاونت فرهنگي دانشگاه سئوال نمايند.
ج)تخلفات اخلاقي:
رعايت شئونات دانشجويي و دانشگاه از انتظارات به حق عناصر تشکل دهنده دانشگاه نسبت به همديگر مي باشد.
-از بارزترين مصاديق تخلفات اخلاقي،استعمال دخانيات است،استفاده از مواد دخاني در دانشگاه و اماکن مرتبط ممنوع مي باشد.
-برخورد شوراي انضباطي با استفاده کنندگان از مواد مخدر و مشروبات الکلي و ابزار آلات قمار بسيار سنگين و غير قابل برگشت خواهد بود.
-سر آغاز مصرف اين گونه مواد کشيدن سيگار است پس دانشجوي عزيزهر کس پشنهاد استعمال سيگار به شما مي دهد به يقين دوست شما نيست و چه بسا شما را در مسيري قرار دهد که بر آينده تحصيلي و شغلي شما اثرات جبران ناپذيري را تحميل نمايد.لذا با کمي هوشياري قطعاً در دوستي با او تجديد نظر خواهيد کرد.
-از ديگر مسائل اخلاقي،رعايت ضوابط و قوانين پوششي دانشگاه است.بر دانشجويان دختر و پسر لازم است بر اساس قوانين پوششي دانشگاه رفتار نمايند.شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه جلسه 566 خود مصاديق مجاز و غير مجاز پوشش محيط هاي آموزشي دانشگاه(کلاس،سفر هاي مطالعاتي،اردو،سلف،داخل سرويس ها و ...) را کاملاً تعريف نموده است.
بنا براين انتظار مي رود تمام دانشجويان اهتمام جدي به رعايت مقررات داشته و در ايجاد نظم و محيط دانشگاه پيش قدم باشند.
-همچنين دانشجويان عزيز مي بايست شئونات اسلامي و دانشجويي را در رفتار با همکلاسي خود مراعات نمايند و پايبند به مسائل شرعي و قانوني باشند و از حدود متعارف تجاوز ننمايند.
د)تخلفات با مضامين سياسي:
دانشگاه محل رشد علمي و اخلاقي و سياسي است و بروز عقايد تا زماني که خدشه اي به نظم عمومي وارد نکند و يا تعرضي به مسائل ديني و فرهنگي نداشته باشد محترم بوده و هيچ فردي حق تفتيش عقايد را ندارد،انتظار است که دانشجويان که نخبگان کشور به حساب مي آيند بر اساس مقررات جاري دانشگاه به فعاليت هاي آگاهانه سياسي پرداخته و از هرگونه سياست بازي که هزينه هايي را براي دانشجو و دانشگاه و نظام ايجاد مي نمايد،پرهيز کنند.
از مصاديق بارز تخلفات سياسي ايجاد بي نظمي در محيط دانشگاه مي باشد که با صلاحديد شورا مي تواند به اخراج از دانشگاه بينجامد.پس مراقب باشيم شور و نشاط جواني و احساسات پاکمان را در جهت منافع ديگران قرار ندهيم.
تنبيهات انضباطي:
چنانچه دانشجويي يکي از بندهاي موصوف،که مختصري از آن به عنوان آشنايي توضيح داده شد انجام دهد،شوراي انضباطي دانشگاه در صورت احراز مي تواند از موارد زير براي تنبيه استفاده نمايند:
1-احضار و اخطار شفاهي و کتبي
2-تذکر کتبي ،بدون درج در پرونده دانشجو
3-توبيخ کتبي و درج در پرونده دانشجو
4-دادن نمره 0.25 در درس يا امتحان مربوط به تقلب
5-محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغيير در آنها از قبيل وام،خوابگاه و غيره از يک ماه تا مدت زمان باقيمانده از تحصيل
6-دريافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد
7-منع موقت از تحصيل به مدت يک تا چهار نيمسال تحصيلي با احتساب سنوات يا بدون احتساب سنوات
8-تغيير محل تحصيل و يا تبديل دوره تحصيلي به شبانه
9-اخراج از دانشگاه

جهت آگاهي از مفاد آيين نامه پوششي اينجا کليک کنيد.
                                                                توفيق و سرافرازي شما را آرزومنديم
                                                                 دبيرخانه شوراي انضباطي دانشگاه

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۸/۱۹
 
 
 
 


 

مهمترین پیوندها