ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي شوراي انضباطي دانشجويان
 

دانشگاه به عنوان يک جامعه که پذيراي جمعيتي از دانشجويان ،کارکنان و اساتيد ما مي باشد و اغلب خانواده ها نيز در اين جامعه عضو هستند.اين جامعه مثل هر جامعه ديگري متآثر از روابط متقابل و ارتباطات عناصر تشکيل دهنده است.در دانشگاه روابط متقابل دانشجويان،کارکنان و اساتيد مي تواند در پاره اي از اوقات سبب مخاطراتي براي هريک از طرفين رابطه شده و يا در مواقعي هزينه هايي براي دانشگاه ايجاد نمايد که اين هم نيازمند مرجعي براي داوري مي باشد.با توجه به مصلحت هاي کلان آموزش عالي،ورود پليس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابراين مرجع داور در جهت احقاق حقوق دانشجويان و رعايت مصالح دانشگاه،بنا بر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1374،شوراي انضباطي است که در دانشگاهها تشکيل و به تخلفات دانشجويي رسيدگي مي نمايد.مشابه اين نهاد در مورد کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه نيز وجود دارد
شوراي انضباطي دانشجويان تنها مرجع قانوني در دانشگاه است که در مورد تخلفات شغلي و شئون و حيثيت هاي دانشجويي کليه شاغلين به تحصيل اتخاذ تصميم ميکند.در شوراي انضباظي احکام در دو مرحله اوليه و قطعي صادر مي شود که احکام اوليه قابل اعتراض و احکام قطعي لازم الاجرا است.
بررسي اعتراض دانشجويان به احکام اوليه(به جز اخطار شفاهي يا کتبي که در کميته بدوي انجام مي گيرد)
در شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه صورت مي گيرد.شوراي انضباطي از نظر اداري در حوزه معاونت دانشجويي قرار مي گيرد،ليکن از نظر بررسي پرونده ها و برخوردبا تخلفات و صدور آراء کاملاً مستقل عمل مي کند.
رسالت شوراي انضباطي:دوره دانشجويي عبور از دوره نوجواني به جواني است و زمان آموختن و تجربه اندوزي جهت ورود به عرصه هاي جدي زندگي است.لذا تشکيل شوراي انضباطي احترام گذاشتن به دانشجو و ايجاد جايگاه ويژه رسيدگي به تخلفات دانشجويي مي باشد تا تبعات سنگين قضايي بر دوش دانشجويان سنگيني نکند.با اين اوصاف شوراي انضباطي با حداکثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجويان بر خورد مي نمايد و فرصت جبران براي دانشجويان لحاظ مي شود،لذا دور آراء،تعليقي،اخذ تعهد مکتوب و تذکرهاي انضباطي فرصتي است براي جبران گذشته و در صوت عدم تکرار خطا و بر اساس مصلحت و تشخيص اعضاي شوراي انضباطي دانشگاه،امکان حذف برخي از سوابق انضباطي پس از پايان دانش آموختگي مطابق آيين نامه ميسر خواهد بود.  
 

 

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۸/۱۹
 
 
 
 


 

مهمترین پیوندها