ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
سرپرستان خوابگاه هاي دخترانه
 
نام ونام خانوادگي نام خوابگاه تلفن مستقيم خوابگاه
مريم مرادي شقايق 034-31312360
خديجه ريسه اي امين 034-31312448
زهرا مطلبي نرگس 034-31312198

صديقه حسن شاهي

پرديس 034-31312065
زهرا حاج غلامعلي خوشبختي 034-31312353
فاطمه حاج اشرفي کوثر 034-31312069
فاطمه مرادي مجتمع پرنيان 034-31312449
زهرا بتراک مجتمع پرنيان 034-31312449
فاطمه بهادري مجتمع پرنيان 034-31312449

 

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۸/۱۸
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 


 

مهمترین پیوندها