ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي اداره ي رفاه و تسهيلات دانشجويي
 

اداره ي رفاه و تسهيلات دانشجويي

مدير اداره رفاه 

جناب آقاي علي کريمي

 

اداره­ ي رفاه و تسهيلات دانشجويي:
       اداره رفاه و تسهيلات دانشجويي زير مجموعه­ ي مديريت امور دانشجويي ميباشد. اين اداره پل ارتباطي بين دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان جهت ارائه­ ي خدمات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان است. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ضمن پرداخت تسهيلاتي نظير وام كمك هزينه تحصيلي، وام مسكن، وديعه مسكن متاهلي، وام ضروري، وام ازدواج، وام بيمه و ... در قالب آئيننامه و مقررات خاص خود، اقدام به تأمين بخشي از تجهيزات مورد نياز خوابگاهها و سلفسرويس و نيز پرداخت يارانههاي گوناگون به دانشگاه مينمايد تا بتوان بخشي از هزينههاي سنگين حوزه خدمات دانشجويي را تامين نمود. اداره­ ي رفاه و تسهيلات دانشجويي در زمينه اين دريافت و پرداخت­ها فعاليت مي­نمايد. در بخش تغذيه­ ي دانشجويي، غذا با اخذ 10% قيمت تمام شده به دانشجويان عرضه ميگردد، سه فهرست با 3 قيمت12000، 17000، 20000ريال و صبحانه 9000 ريال موجود مي­باشد. كه هر دانشجو در هر وعده با توجه به برنامه­ي غذايي چيده شده امكان انتخاب از دو منوي ارائه شده را دارد. زمان رزرو غذا از شنبه تا چهارشنبه­ي هر هفته براي هفته­ي آينده مي­باشد. در ابتداي ورود به دانشگاه يك كارت تغذيه در اختيار تمامي دانشجويان گذاشته مي­شود كه مي­توانند با آن عمليات افزايش اعتبار و رزرو غذا را انجام دهند. تمامي اين عمليات به صورت اينترنتي در سامانه­ي تغذيه­ي سايت دانشگاه انجام گرفته و نيازي به مراجعه­ي حضوري نيست. زماني كه دانشجويان كارت دانشجويي خود را از همكاران محترم حراست دريافت نمايند بايد به واحد اتوماسيون مراجعه و نسبت به انتقال اطلاعات تغذيه­اي به كارت دانشجويي اقدام نمايند.
 شرح وظايف 
1- نظارت بر نحوه ي اجراي وظايف پرسنل و تمام کساني که در امور رفاه و تغذيه دانشجويي مشغول فعاليت هستند.
2 -تلاش براي بهبود شرايط کاري پرسنل اداره ي رفاه و کمک به حل مشکلات آنها.
3 -برسي پيشنهادات و انتقادات دانشجويان در امور رفاهي.
4 -بررسي شرکت هاي توليد کننده مواد غذايي براي خريد از آنها با توجه به اصول بهداشتي.
5- تنظيم برنامه غذايي هفتگي، ماهيانه يا موردي.
6- پيگيري امور و مکاتبات با مسئولين بالاتر.
7 -آموزش تغذيه در سطح عمومي و اختصاصي.
8- آموزش روشهاي طبخ و توزيع غذا به پرسنل آشپزخانه .
9- ارائه راهکار در زمينه بهبود وضع تغذيه و شرايط موجود سلف سرويس دانشجويي.
10- بررسي نيازهاي سيستمي و تغذيه اي و ارائه ي پيشنهاد براي تغييرات لازم.
11- کنترل بهداشتي مواد اوليه از لحاظ سلامت و کيفيت.
12- نظارت بر تهيه و نگهداري، پخت، توزيع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتي.
13- کنترل آمار غذايي و موجوديهاي انبار و ارائه ي آمار جهت پخت.
14- انجام مراحل تسويه حساب دانشجويان مراجعه کننده به بخش تغذيه در سيستم گلستان.
15 -تنظيم درخواست هاي غذايي مربوط به اردوهاي دانشجويي .
16 -نظرسنجي از دانشجويان در مورد کيفيت و کميت غذا و استفاده از نتايج آن در برنامه ريزي هاي غذايي.
17 -شرکت در جلسات مربوط به مسائل رفاه و تغذيه.
18 -تدوين قراردادهاي پخت.
19 -برنامه ريزي غذاي اردوهاي ورزشي، آموزشي، فرهنگي.
20-تهيه ي برنامه هاي غذايي پيشنهادي براي مراسم و همايش ها.
21 -برآورد قيمت انواع منوهاي غذايي مورد درخواست از طرف مسئولين بالاتر.
22 -ارتباط با دانشگاه هاي ديگر و صندوق رفاه به منظور يکسان سازي امور.
23 -تهيه ي آناليز مواد غذايي تشکيل دهنده ي هر منو.
24 -نظارت بر عملکرد نانوايي.
25 -تنظيم درخواست مواد براي پخت غذا و نان و محاسبه مقادير لازم هفتگي، ماهانه و سالانه.
بازارچه دانشگاه
اين بازارچه جنب مجتمع خوابگاهي پرنيان قرار گرفته و داراي تعدادي مغازه مي باشد که در زمينه هاي مختلف به دانشجويان خدمات ارائه
مي دهند. همچنين دو آژانس بانوان به شماره 31312079 و آقايان به شماره 31312020 در دانشگاه مستقر مي باشند.
تسهيلات رفاهي ويژه دانشجويان(انواع وام‌ها و بيمه‌ها)
 
کارشناس مربوطه 
آقاي علي رجبي
 
شرايط وام گيرندگان:
1 -دارا بودن اولويت نياز مالي
2 -عدم استفاده از وام يا کمک يا بورس تحصيلي ساير دستگاه ها
3 -در زمان دريافت وام، عدم اشتغالي که مسلتزم دريافت اجرت باشد ( به استثناي کار دانشجويي)
4- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي ( دانشجوي تمام وقت)
5- مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل (براي دانشجويان نيمسال سوم به بعد) و نداشتن سوي سابقه در شوراي انضباطي
6 -سپردن تعهد محضري يا ضامن معتبر حداکثر تا شروع ترم دوم
وام شهريه
وام شهريه به دانشجويان نوبت دوم تعلق مي گيرد و به حساب در آمد اختصاصي دانشگاه واريز مي شود. مبلغ اين وام براي دانشجويان دوره ي کارشناسي مبلغ 3000000 ، کارشناسي ارشد 11500000 و دکتري 25000000 مي باشد.
وام تحصيلي:
کمکي است که به دانشجويان روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عا لي پرداخت مي گردد. اين وام براساس شرايط موسسه آموزشي با توجه به اعتبار تخصيص يافته به مدت 10ماه در سال پرداخت مي‌گردد(نيمسال اول 4.5 ماه-نيمسال دوم 5ماه) دانشجويان نمونه و ممتاز مي‌توانندحداکثر از سه برابر وام تحصيلي استفاده نمايند.
مبالغ مصوب سال تحصيلي 96
 
ضوابط پرداخت

مبلغ مصوب سال 96-95

براي هر ماه(ريال)

مبلغ کل وام

نيمسال اول(ريال)

مبلغ کل وام

نيمسال دوم(ريال)

مجرد کارداني(ماهيانه) 900.000 4.050.000 4.500.000
مجرد کارشناسي(ماهيانه) 1.000.000 4.500.000 5.000.000
مجرد کارشناسي ارشد(ماهانه) 1.100.000 4.950.000 5.500.000
مجرد دکتري(ماهيانه) 1.250.000 5.625.000 6.250.000
متأهل کارداني(ماهيانه) 1.150.000 5.175.000 5.750.000
متأهل کارشناسي(ماهيانه) 1.250.000 5.625.000 6.250.000
متأهل کارشناسي ارشد(ماهيانه) 1.500.000 6.750.000 7.500.000
متأهل دکتري(ماهيانه) 1.750.000 7.875.000 8.750.000
 
شرايط و ضوابط باز پرداخت وام ها و تسهيلات رفاهي اعطايي:
1 -بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان ملزمند حسب وضعيت تحصيلي (فراغت، انصراف، ترك و يا اخراج از تحصيل) طبق مقررات صندوق نسبت به باز پرداخت وام هاي دريافتي، اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي و وديعه مسکن اقدام نمايند.
2 -دانشجويان انصرافي، ترك تحصيل و اخراجي ملزم به باز پرداخت کامل و يکجاي کل وام هاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده ازخوابگاه دانشجويي مي باشند.
توجه: مبلغ ده درصد از کل بدهي بابت صدور دفترچه اقساط هنگام فارغ التحصيلي پرداخت مي شود.
3 -دانشجوياني که موفق به پايان دوره تحصيلي خود شده اند، موظفند پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت کل بدهي به حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمايد.
تذکر 1: مبلغ وديعه سپرده شده به امور دانشجويي بابت جبران خسارت وارده احتمالي جزء اجاره  بهاي خوابگاه محسوب نمي گردد.
تذکر 2: تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهيلات وام توسط صندوق رفاه دانشجويان تعيين خواهد شد. طول مدت بازپرداخت با توجه به ميزان بدهي حداکثر 5 سال به شکل ذيل خواهد بود:
الف) کليه خانم هاي دانش آموخته و آقاياني که خدمت نظام وظيفه را انجام داده اند و يا از خدمت معاف گرديدند، 9 ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل.
ب) دانش آموختگاني که خدمت نظام وطيفه را انجام نداداند، 9 ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظيفه پس از فراغت از تحصيل.
تذکر: در صورتي که دانش آموختگان مشمول، پس از دريافت دفترچه اقساط در هر زمان اقدام به خريد خدمت سربازي نمايند و يا به هر نحواز خدمت معاف گردند موظفند در اسرع وقت ضمن مراجعه به صندوق نسبت به تعويض دفترچه اقساط خود با تاريخ سر رسيد جديد اقدام نمايند.
تبصره: مدت و زمان شروع باز پرداخت بدهي دانشجويان روشن دل، ناتوان و کم توان جسمي نيز همانند دانشجويان ممتاز و نمونه مي باشد.
همچنين در صورتي که در پايان تحصيل، حائز ميانگين معدل 16 و بالاتر باشند، مشمول مقررات مربوط به دانشجويان ممتاز و نمونه مي گردند
دانش آموختگاني که در مقاطع بالاتر در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه هاي غير دولتي به تحصيل اشتغال مي يابند حداقل زمان مجاز تحصيل دوره بالاتر، به شرط رعايت وقفه تحصيلي مجاز به مدت تاريخ سر رسيد اولين قسط بازپرداخت، اضافه مي گردد.
5 -دانش آموختگاني که قصد ادامه تحصيل در مراکز آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه ها را داشته باشند. ملزم به بازپرداخت يکجاي بدهي خود به حساب صندوق رفاه دانشجويان مي باشند.
6- بدهکاران داراي دفترچه اقساط، مي بايستي در تاريخ سررسيد هر يک از اقساط، به يکي از شعب بانک ملي در سراسر کشور مراجعه و مبلغ مندرج در دفترچه را به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز و نسخه دوم (رسيد مخصوص پرداخت کنند.) را تا تسويه حساب نهايي نزد خودنگهداري نمايند. در صورت عدم پرداخت 3 قسط متوالي، کل بدهي به صورت يکجا خواهند بود.
7- دانش آموختگاني که قصد ادامه تحصيل در خارج از کشور را دارند مي بايد کل بدهي خود را يکجا تسويه و در صورتي که طبق مقررات از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد عزيمت دارند مي توانند با سپردن تعهد محضري بازپرداخت بدهي خود را به بعد از فراغت از تحصيل موکول نمايند.
8- وديعه مسکن و جريمه عدم تخليه به موقع خوابگاه جزء بدهي دانش آموخته تقسيط نخواهد شد و بهره مندان از آن موظفند قبل از صدوردفترچه اقساط کل مبلغ را به حساب صندوق واريز و فيش آن را ارائه نمايند.
9- صدور و ارسال هر گونه تأييديه و همچنين ارسال ريز نمرات بصورت محرمانه، معرفي به حوزه نظام وظيفه براي دانش آموختگاني که دارايدفترچه اقساط مي باشند، بلامانع است.
10- تسليم اصل مدرك تحصيلي و ريزنمرات بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه بعد از استرداد کل بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر امکانپذير است. بديهي است پس از صدور دفترچه اقساط، گواهي موقت فراغت از تحصيل در اختيار آنها قرار مي گيرد.
11 -دانشجويان و دانش آموختگاني که بنحوي از مزاياي صندوق بهره مند و به درجه رفيع شهادت نائل گرديده و فوت نموده باشند حسبمورد براساس اعلام بنياد شهيد انقلاب اسلامي و يا اداره ثبت احوال از کليه ديون فوت (بغير از وديعه مسکن) معاف مي شود.
12- دانشجويان و دانش آموختگاني که از مزاياي صندوق بهره مند گرديده و جانباز يا از کار افتاده کلي مي باشند حسب مورد براساس اعلام بنياد مستضعفان و جانبازان و سازمان بهزيستي از کليه ديون خود (بغير از وديعه مسکن و جريمه عدم تخليه به موقع خوابگاه) معاف مي شوند.
دانشجويان متقاضي مي توانند به اين قسمت مراجعه و اقدام به پر کردن فرم هاي مربوط به درخواست وام نمايند. لازم به ذکر است کها خذ وام نياز به ضامن و ارائه ي تعهد محضري دارد، در بخش سکونت خوابگاهي نيز، دانشجويان واجد شرايط دريافت خوابگاه بايد ضمن مراجعه به اداره ي رفاه، فيش شماره حساب و مبلغ واريزي را دريافت نموده، اقدام به واريز وجه کرده و رسيد واريزي را به اين اداره تحويل نمايند تابه خوابگاه معرفي گردند .
بيمه خدمات درماني:
کليه دانشجويان در صورت تمايل مي توانند در طول مدت تحصيل از خدمات بيمه درماني بيمه سلامت استفاده نمايند و در صورت تاهل همسر و فرزندان آنها نيز مي توانند تحت پوشش خدمات اين بيمه قرار بگيرند. دانشجويان متقاضي مي توانند به سايت Bimesalamat.ir مراجعه و اطلاعات خواسته شده را وارد نمايند. سپس با در دست داشتن يک برگ فتوکپي شناسنامه و يک قطعه عکس به اداره بيمه سلامتشهرستان يا اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمايند تا دفترچه ايشان صادر گردد. استفاده از خدمات بيمه سلامت رايگان مي باشد.
بيمه حوادث:
کليه دانشجويان، در هر زمان و مکان تحت پوشش بيمه حوادث مي باشند و در صورت بروز حادثه مي توانند مدارك مربوطه را جهت گرفتن خسارت به اداره رفاه ارسال نمايند تا توسط شرکت طرف قرارداد مورد بررسي قرار گرفته و هزينه درماني آن بر اساس قرارداد بيمه حوادث پرداخت گردد.
 
اجاره بهاي خوابگاه
کارشناس مربوطه
خانم زهرا حاج حسيني
شرح وظايف:
1- تشکيل پرونده، ثبت نام و صدور مجوز اسکان براي دانشجويان واجد شرايط خوابگاهي
2- ارسال اطلاعات دانشجويان خوابگاهي به سيستم صندوق رفاه
3 -صدور فيش نقدي اجاره بهاي خوابگاه (مختص دانشجويان خوابگاهي) در بدو ورود به خوابگاه
4 -صدور فيش بدهي خوابگاه (مختص دانشجويان بدهکار)
5 -تطبيق و به روزآوري اطلاعات موجود در زمينه دانشجويان مجرد، متأهل به اداره ي امور خوابگاه ها
6 -محاسبه تمام ديون دانشجويان در طول تحصيل (مختص دانشجويان بدهکار) بعد از فارغ التحصيلي
7- ارسال اطلاعات فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي به صندوق رفاه دانشجويان
8 -الصاق فيش بانکي (بانک ملي) مربوط به فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي
9- صدور گواهي عدم بدهي، مربوط به فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي
10- رسيدگي و کنترل فيش هاي بانک ملي، اسکن و الصاق به سيستم براي فارغ التحصيلان
11- ارتباط با صندوق رفاه جهت گشايش مشکلات سيستم
12- اسکن کردن رسيدهاي پرداختي خوابگاه.
 سلف سرويس و ناظر کارفرما
مسئول مربوطه       
 
 
شرح وظايف 
1- پيگيري و جذب اعتبارات نقدي جهت تعميرات و خريد تجهيزات سلف سرويس
2 -درخواست انجام کارهاي تأسيساتي و خدماتي از شرکت هاي مورد نظر
3 -برقرار کردن نظم در محيط سلف سرويس در زمان توزيع غذا
4- رسيدگي به شکايات دانشجويي و پرسنل توزيع غذا و در صورت نياز ارجاع به مسئولين بالاتر
5 -بازديد روزانه از سردخانه ها، انبارها، سالن، پخت و سلف سرويس ها.
6 -نظارت کمي بر ميزان تحويل مواد غذايي از انبار و تحويل غذا به دانشجو در هر روز
7 -در خواست خريدهاي غير غذايي و پيگيري خريد آن ها
8- هماهنگي در ارائه ي غذاي مراسم و همايش ها و اردوهاي دانشجويي
9 -نظارت بر امور مربوط به پرسنل سالن پخت
10- نظارت بر اقلام خريداري شده توسط پيمانکار
11 -برنامه ريزي جهت برگزاري مراسم تالار ياس که به تصويب هيات رئيسه رسيده باشد
12- نظارت بر رعايت آناليز مشخص شده براي هر غذا، توسط پيمانکار از لحاظ کمي و کيفي
13- بازديدهاي روزانه از توزيع غذاي خوابگاه امين، عدالت
14 -نظارت بر نحوه ي توزيع غذا در سلف سرويس.
15- بررسي پيشنهادات و انتقادات دانشجويي در امور تغذيه.
16- بررسي نيازهاي سيستمي (تاسيسات، سرويس بهداشتي، گرمايشي، تعمير و نگهداري) و ارائه پيشنهاد براي تغييرات لازم
مسئول اتوماسيون تغذيه
کارشناس مربوطه
خانم نيلوفر رفسنجاني
شرح وظايف
1 -کنترل، برنامه ريزي و پيگيري رفع مشکلات سيستم نرم افزاري و سخت افزاري و دستگاه هاي اتوماسيون
2 -انجام مراحل تسويه حساب دانشجويان مراجعه کننده در سيستم اتوماسيون تغذيه
3 -صدور کارت تغذيه جهت دانشجويان جديدالورود
4- گرفتن گزارشات لازم از قبيل: گزارش مالي هر روز، گزارش آمار دانشجويان خوابگاه امين، خوشبختي، کوثر و عدالت براي ناهار و شام، به روز رساني
برنامه هاي توزيع غذا، افزايش غذا و رزرو غذا
5 -انتقال اطلاعات کارت تغذيه دانشجويان به کارت دانشجويي آنها و تحويل گرفتن کارت تغذيه
6 -برگرداندن وعده هاي رزرو شده بعد از گذشتن تاريخ اعتبار آنها
7- صدور کارت فراموشي و کارت ميهمان و روزفروش ناهار و شام به صورت روزانه
8 -گرفتن بک آپ عمليات انجام شده توسط سيستم به طور روزانه
9 -چيدن برنامه ي غذايي در سامانه تغذيه
10- به روز رساني ساختار برنامه ي اتوماسيون بر روي سرور و همه ي سيستم هاي متصل به آن
11- رسيدگي به اعتراضات دانشجويي در زمينه افزايش اعتبار و رزرو غذا
12- تهيه ي ليست دانشجويان جهت توزيع غذاي خوابگاهي به طور روزانه
13 -تمديد اعتباري کارت هاي تغذيه در هر نيمسال
14 -ثبت قيمت غذاها براساس مصوبه صندوق رفاه دانشجويان در شروع هر سال تحصيلي
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۸/۶/۲۵
 
 
 
 


 

مهمترین پیوندها