ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي معاونت دانشجويي
 

معاون دانشجويي

دکتر مجيد اسمعيلي زادهپست الکترونيک:  esmaeilizadeh@vru.ac.ir
تلفن:03431312155- 03431312156
وضعيت استخدامي: دانشيار
سوابق تحصيلي:

 
کارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان  (1370-1374) 

کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز        (1374-1377)

 
دکتري دانشگاه تهران                         (1384-1389)

سوابق شغلي:
 
عضو هيات علمي گروه باغباني از سال 1377
مدير گروه علوم باغباني (1381-1379)
مدير کل امور دانشجويي و دبير کميته انضباطي دانشجويان (1384-1381)
مديرکل امور دانشجويي و دبير کميته انضباطي دانشجويان (1394-1389)
مدير گروه علوم و مهندسي باغباني (1397-1395)
مدير گروه علوم و مهندسي باغباني (1397-1395)
عضو شوراي فرهنگي دانشگاه (1384-1381) و (1394-1389)

عضو کميته ناظر بر نشريات دانشگاه از 1389 تاکنون
دبير اجرايي چهارمين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي
عضو هيئت مديره انجمن علمي کشت هاي بدون خاک ايران از سال 1395
معاون دانشجويي دانشگاه از مهر 97 تا کنون.
 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۷/۸/۲۲
 
 
 
 


 

مهمترین پیوندها