ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي معاونت دانشجويي
 

معاون دانشجويي

دکتر حمزه ايزدي


پست الکترونيک:  izadi@vru.ac.ir
تلفن:03431312155- 03431312156
وضعيت استخدامي: استاد 
سوابق تحصيلي:
کارشناسي: مهندسي گياهپزشکي؛ دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان؛ 1373
کارشناسي ارشد: حشره‌شناسي؛ دانشگاه تربيت مدرس، 1376
دکتري: فيزيولوژي حشرات؛ موسسه تحقيقات کشاورزي هند؛ 1384.
سوابق شغلي: 
عضو هيات علمي گروه علوم گياهپزشکي از سال 1376
مدير دفتر نظارت از 78/8/9تا 80/9/25؛
مديرآموزش از 80/7/16 تا 80/9/25؛ 
معاون دانشجويي و فرهنگي از 84/8/29 تا 87/3/15؛
مدير گروه گياهپزشکي از 87/3/15 تا 87/4/18؛
معاون دانشجويي از89/8/30 تاکنون.
 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۸/۲
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 


 

مهمترین پیوندها