ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي پرسنل حوزه اموردانشجويي
 
معرفي نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم
ليا عسکري همت مسئول دفتر مدير کل دانشجويي 31312080
  مريم حسين‌پور مسئول حسابداري 31312086
  محمد صفريان مسئول کارپردازي 31312100
علي رجبي کارشناس اداره رفاه(وام) 31312087
زهرا حاج حسيني کارشناس اداره رفاه(اجاره بهاي خوابگاه) 31312082
نيلوفر رفسنجاني مسئول اتوماسيون تغذيه 31312090
فتح اله شيباني امين اموال 31312200
رضا رضاخاني کارشناس تغذيه 31312093
غلامرضا صالحي مسئول انبار 31312089
حسين رنجبر مدير اداره خوابگاه‌ 31312350
بتول خدابخشي کارشناس اداره خوابگاه‌ 31312085
حسين عبدالهي تدارکات اداره خوابگاه 31312350
فاطمه مرادي دفتر ارتباط باخانواده 31312099
طاهره محمدي

مسئول وب سايت معاونت دانشجويي و سامانه 

بوستان

31312099

 

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
 
 
 
 


 

مهمترین پیوندها