ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
فرم های دانشجویی قوانین و آئین نامه ها مرکز مشاوره و بهداشت شورای موارد خاص اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : تغيير منوي غذاي ناهار رستوران مکمل

متن :

ناهار رستوران آزاد (روز يکشنبه مورخ 26 آبان)  از استانبولي به سبزي پلو با گوشت تغيير کرد.

     
تاریخ ارسال : 10 دي سال 1398
 
فرستنده : امور دانشجويي
     
 
تعداد مشاهده : 949
 

 

مهمترین پیوندها